Kultura

Zajmujemy się promocją i szerzeniem polskiej kultury i dziedzictwa narodowego na świecie.

Społeczność

Wspieramy przedsięzwięcia patriotyczne i zacieśnianie więzi z krajem lokalnych społeczności polonijnych.

Innowacje

Angażujemy nowe technologie jako filar integracji polonijnej oraz promocji polskiego dziedzictwa narodowego.

Z miłości do Polski

Fundacja Polskie Maki została powołana w maju 2017 r. i zarejestrowana w KRS 6 października 2017 r. Misją fundacji jest opieka nad polskim dziedzictwem narodowym poza granicami Polski, promocja Polski i polskiej kultury, wsparcie Polonii na rzecz integracji lokalnych środowisk, monitorowanie wszelkich przejawów aktywności Polonii i Polaków za granicą, działania na rzecz promocji Polski w świecie oraz promocji turystyki patriotycznej wśród Polaków podróżujących za granicę. Naszą pasją są innowacje. Kładziemy nacisk na poszukiwanie możliwości wykorzystywania nowych technologii celem wsparcia realizacji celów statutowych, co wierzymy, warunkuje sukces tych przedsięwzięć w warunkach otaczającej nas "cyfrowej" rzeczywistości.

Kapitał intelektualny fundacji stanowią doświadczeni pracownicy służby zagranicznej, dyplomaci, o wieloletnim doświadczeniu w pracy na placówkach dyplomatyczno- konsularnych i w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o nienagannym przebiegu służby i licznych osiągnięciach zawodowych podejmowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Nasi eksperci przez lata działali na rzecz promocji Polski w świecie, wsparcia dla Polonii oraz umacniania więzi pomiędzy Polską i Polonią na całym świecie. Doświadczenie to jest bezcenne w kontekście ambitnych celów i zadań realizownych przez Fundację Polskie Maki.

Fundacja Polskie Maki

Wspieramy integrację środowisk lokalnych

Promujemy polską kulturę na świecie

Opiekujemy się dziedzictwem narodowym

Monitorujemy aktywność Polaków za granicą

Promujemy turystykę patriotyczną

Polski Świat online

Wszystko to, co polskie za granicą

Pierwsza w Polsce kompleksowa baza danych o historycznej i bieżącej aktywności Polonii i Polaków za granicą wraz z innowacyjnym portalem internetowym, którego sercem jest interaktywny zbiór map ilustrujących te dane, umożliwiający ich selekcję, wyszukiwanie oraz uzupełnianie przez każdego użytkownika.

Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie pełnej wiedzy o przejawach polskiej aktywności i udostępnienie jej w sposób atrakcyjny i użyteczny dla wszystkich użytkowników. Portal będzie również stanowił okno na świat dla lokalnych mediów polonijnych, przedrukowując najlepsze artykuły lokalne i udostępniając je czytelnikom na całym świecie.

W ramach interaktywnych map gromadzone są m.in. dane dotyczące historycznych miejsc pamięci, miejsc geograficznych nazwanych na cześć polskich odkrywców, pomniki i tablice pamięci, groby uznanych Polaków, polskie kościoły i parafie za granicą, polskie organizacje polonijne oraz wszelkiego typu instytucje działające na rzecz Polaków za granicą, przejawy aktualnej aktywności Polonii w obszarze kultury, nauki, sportu włącznie z aspektami życia codziennego takimi jak polskie sklepy czy eksperci w danej dziedzinie, jak dentyści, prawnicy czy tłumacze.

Każdy może być redaktorem

Zgłaszanie obiektów i edycja informacji o nich jest w Waszych rękach. Jest to pierwszy i jedyny tego typu projekt, który skierowany jest do odbiorców na całym świecie. Dodatkowo to sami zainteresowani dbają o zawartość portalu, dzięki czemu dane pozostają aktualne.

Dzięki kompleksowemu podejściu tworzymy unikalny obraz polskiej obecności w świecie, nigdzie wcześniej aktywności Polaków poza granicami Polski.

Dla Polonii i Polaków podróżujących za granicę

Dla nas wszystkich. Odbiorcami danych publikowanych na portalu są przedstawiciele Polonii i społeczności Polaków za granicą, Polacy przebywający czasowo za granicą, Polscy podróżnicy zainteresowani aspektami patriotycznymi podczas wyjazdów wakacyjnych oraz osoby w kraju, zainteresowane historią polskiej emigracji oraz dokonaniami Polaków na całym świecie, w tym środowiska uniwersyteckie.

Pamięć o Zbrodni Katyńskiej na świecie

Pierwsza Mapa Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Jest to pierwszy portal tematyczny fundacji i pierwsze kompleksowe opracowanie miejsc upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej na całym świecie, które zostały zilustrowane i opisane w oparciu o interaktywne mapy.

W 2020 roku minęło 80 lat od tej okrutnej zbrodni, kiedy to w 1940 roku decyzją władz ZSRR wymordowano ponad 21 tysięcy Polaków, żołnierzy, oficerów, policjantów, pracowników administracji państwowej będących jeńcami wojennymi. Mimo skali tej zbrodni, przez 50 lat ZSRR skutecznie uniemożliwiał szerzenie prawdy, fałszując historię oraz blokując i utrudniając budowę pierwszych pomników i tablic pamięci poświęconych jej ofiarom.

Mimo bezwzględnych nacisków ZSRR, którym ulegały państwa zachodnie, siłą ducha narodu polskiego na mapie świata zaczęły powstawać pierwsze miejsca pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej, miejsca stanowiące przestrogę dla całego świata. Do końca lat 80 powstało ich zaledwie kilkanaście, a wartość ich była i jest bezcenna. Dzięki poświęceniu wielu bezimiennych Polaków, zaangażowanych przez lata w inicjatywy upamiętniające tę zbrodnię, pamięć o ofiarach przetrwała a prawda o oprawcach ujrzała światło dzienne.

W ramach interaktywnych map gromadzone są m.in. dane dotyczące historycznych miejsc pamięci, miejsc geograficznych nazwanych na cześć polskich odkrywców, pomniki i tablice pamięci, groby uznanych Polaków, polskie kościoły i parafie za granicą, polskie organizacje polonijne oraz wszelkiego typu instytucje działające na rzecz Polaków za granicą, przejawy aktualnej aktywności Polonii w obszarze kultury, nauki, sportu włącznie z aspektami życia codziennego takimi jak polskie sklepy czy eksperci w danej dziedzinie, jak dentyści, prawnicy czy tłumacze.

Nasze dziedzictwo narodowe

Celem portalu "Pamięć o Zbrodni Katyńskiej na Świecie" było zilustrowanie na mapach wszelkich miejsc pamięci, które powstały ku pamięci Zbrodni Katyńskiej. Są to przede wszystkim pomniki i tablice pamięci, a także, witraże, malowidła i inne dzieła sztuki. Galeria ma na celu docenienie wysiłku tysięcy Polaków, dzięki którym pamięć o tej zbrodni trafia do nowych pokoleń na całym świecie. Galeria ma być także drogowskazem dla Polonii i Polaków podróżujących po świecie, którym bliskie są spotkania z Polską historią i polskim dziedzictwem narodowym. Jest to budowania przez Fundację "Polskie Maki" nurtu "turystyki patriotycznej".

Projekt ma charakter "otwarty". Każdy, kto zna miejsca nieuwidocznione na mapach lub posiada dodatkowe informacje lub zdjęcia o tych, już oznaczonych na mapach, może przesłać te informacje do Redakcji Portalu na adres: katyn@polskiemaki.org. Niezależnie od tego, Fundacja "Polskie Maki" będzie aktualizować - w miarę możliwości kadrowych - portal, uzupełniając o nowe linki i zdjęcia.

Portal Katyn.PolskiSwiat.online powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu licznych osób tak w Polsce jak i Polonii na całym świecie, wolontariuszy, przyjaciół Polski i "polskich spraw", którzy pomagali wyszukiwać lokalizacje, przekazywać interesujące fakty dotyczące przeszłości poszczególnych miejsc pamięci oraz kulis ich powstania.

Mapa: miejsca pamięci ZA GRANICĄ

Podczas realizacji projektu udało się zidentyfikować i opisać przeszło 80 miejsc pamięci poza Polską, w szczególności, tablice i pomniki katyńskie w USA, Kanadzie, Argentynie, Wielkiej Brytanii, RPA, Francji, Włoszech, Australii, Czechach, Węgrzech oraz oczywiście, Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Mapa: miejsca pamięci w POLSCE

Dotychczas udało się zlokalizować na mapach przeszło 250 miejsc pamięci w całej Polsce związanych z upamiętnieniem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Mapa: GEOGRAFIA ZBRODNI

W ramach projektu zilustrowane zostały na mapie obozy dla polskich jeńców wojennych w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, miejsca egzekucji Polaków w Twerze, Katyniu, Charkowie oraz miejsca pochówku ofiar w Miednoje, Katyniu, Kijowie - Bykowni oraz Charkowie.

Partnerzy projektu

Portal Katyn.PolskiSwiat.online powstał w ramach projektu „Pamięć o Zbrodni Katyńskiej na całym świecie” w 80 rocznicę decyzji o ludobójstwie (5 marca 2020 roku) realizowanego przez Fundację „Polskie Maki” w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt ten stanowi tematyczne uzupełnienie długofalowego projektu „Polski Świat ONLINE” – realizowanego przez Fundację „Polskie Maki”.

Patronat Honorowy nad Mapą Pamięci Zbrodni Katyńskiej objęło Muzeum Katyńskie w Warszawie.

Wojsko Polskie - logo Wojsko Polskie - logo MON - logo

O nas w mediach

Publikacje w Polsce

Opublikowanie Pierwszej Mapy Pamięci Zbrodni Katyńskiej na Świecie Katyn.PolskiSwiat.online zostało odnotowane w licznych publikacjach medialnych w Polsce oraz za granicą.

Publikacje za granicą

Opublikowanie Pierwszej Mapy Pamięci Zbrodni Katyńskiej na Świecie Katyn.PolskiSwiat.online zostało odnotowane w licznych publikacjach medialnych w Polsce oraz za granicą.

Dołącz do nas

Zostań wolontariuszem

Zaangażuj się w pomoc fundacji, zostań wolontariuszem i razem z nami promuj polskie dokonania i polską kulturę na świecie. Mieszkasz na stałe za granicą? W Twojej okolicy na pewno są miejsca poświęcone polskiej kulturze. Podziel się z nami tą informacją, zrób zdjęcia i przekaż do nas. Masz więcej czasu i podobają się Tobie realizowane przez nas projekty? Zostań naszym współpracownikiem, zyskując tytuł lokalnego redaktora portalu Polski Świat ONLINE!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@polskiemaki.org

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania współpracy z wybranymi osobami.

Zgłoś się na praktyki studenckie

Buduj z nami Polski Świat! - w ramach praktyk studenckich powierzymy Ci odpowiedzialne zadania, a Ty zyskasz wiedzę i wartościowe doświadczenie współpracy w dynamicznym profesjonalnym zespole realizującym pionierskie przedsięwzięcie z obszaru innowacji społecznych. Pomóż nam poszerzać horyzonty świadomości polskiej kultury na świecie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@polskiemaki.org

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania współpracy z wybranymi osobami.

Wesprzyj nas

Fundacja Polskie Maki utrzymuje się dzięki Waszemu wparciu. Dziękujemy za to, że tak chętnie przyczyniacię się do promocji polskiej kultury na świecie. Wspierając Fundację, wspierasz PolskiSwiat.online, najbardziej ambitny projekt w obszarze innowacji społecznych w Polsce!

Fundacja Polskie Maki

FUNDACJA "POLSKIE MAKI"
ul. Modlińska 7, 05-135 Wieliszew, POLSKA
KRS 0000698336, REGON 368479003, NIP 5361930823
Statut Fundacji Polskie Maki (PDF)