Kultura

Zajmujemy się promocją i szerzeniem polskiej kultury i dziedzictwa narodowego na świecie.

Społeczność

Wspieramy przedsięwzięcia patriotyczne i zacieśnianie więzi z krajem lokalnych społeczności polonijnych.

Innowacje

Angażujemy nowe technologie jako filar integracji polonijnej oraz promocji polskiego dziedzictwa narodowego.

Z miłości do Polski

Fundacja Polskie Maki została powołana w maju 2017 r. i zarejestrowana w KRS 6 października 2017 r. Misją fundacji jest opieka nad polskim dziedzictwem narodowym poza granicami Polski, promocja Polski i polskiej kultury, wsparcie Polonii na rzecz integracji lokalnych środowisk, monitorowanie wszelkich przejawów aktywności Polonii i Polaków za granicą, działania na rzecz promocji Polski w świecie oraz promocji turystyki patriotycznej wśród Polaków podróżujących za granicę. Naszą pasją są innowacje. Kładziemy nacisk na poszukiwanie możliwości wykorzystywania nowych technologii celem wsparcia realizacji celów statutowych, co wierzymy, warunkuje sukces tych przedsięwzięć w warunkach otaczającej nas "cyfrowej" rzeczywistości.

Kapitał intelektualny fundacji stanowią doświadczeni pracownicy służby zagranicznej, dyplomaci, o wieloletnim doświadczeniu w pracy na placówkach dyplomatyczno- konsularnych i w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o nienagannym przebiegu służby i licznych osiągnięciach zawodowych podejmowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Nasi eksperci przez lata działali na rzecz promocji Polski w świecie, wsparcia dla Polonii oraz umacniania więzi pomiędzy Polską i Polonią na całym świecie. Doświadczenie to jest bezcenne w kontekście ambitnych celów i zadań realizowanych przez Fundację Polskie Maki.

Fundacja Polskie Maki

Wspieramy integrację środowisk lokalnych

Promujemy polską kulturę na świecie

Opiekujemy się dziedzictwem narodowym

Monitorujemy aktywność Polaków za granicą

Promujemy turystykę patriotyczną

Paweł Edmund Strzelecki
interaktywna gra karciana

Rok 2023 rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego

W 2023 roku minęła 150. rocznica śmierci odkrywcy, który zmarł 6 października 1873 roku. Decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rok 2023 został ogłoszony rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego jako patrona roku. Niniejszy projekt polega na stworzeniu gry karcianej wykorzystującej dokonania Pawła Edmunda Strzeleckiego, podróżnika, geologa, geografa, badacza i odkrywcy, który jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy, dokonał wielu kluczowych odkryć geograficznych w Australii, które w większości zostały wprowadzone do kanonu nazw geograficznych z jego nazwiskiem (m.in. Góra Kościuszki, Góra Strzeleckiego, Góry Strzeleckiego, Rzeka Strzeleckiego, Pustynia Strzeleckiego). Paweł Edmund Strzelecki był także wielkim filantropem, a swoją działalność koncentrował także w Irlandii.

Paweł Edmund Strzelecki - podróż w nieznane

Zasady gry

Gra została oparta na zasadach gry "7 RODZIN", która odniosła gigantyczny sukces na całym świecie. Fakt oparcia konceptu gry "Polskie Maki - Paweł Edmund Strzelecki" na uznanym koncepcie gry gwarantuje, że powstały produkt promujący Polskę i jednego z największych odkrywców wśród Polaków za granicą będzie atrakcyjny, a dzieci, młodzież i dorośli będą chętnie grali w tę grę. Fabuła gry zawiera miejsca, które odkrył Paweł Edmund Strzelecki, miejsca związane z jego podróżami i życiem, a także, istniejące miejsca pamięci przywołujące osobę odkrywcy i istniejące ku jego czci.

Gra innowacyjna

W ramach projektu chcieliśmy stworzyć nowy format rozrywki, który będzie umożliwiał jeszcze większe zaangażowanie graczy i możliwości edukacyjne niż zwykła gra karciana. Udało się to dzięki zastosowaniu QR KODÓW. Dzięki nim gracze mają możliwość rozszerzyć standardową rozgrywkę w karty o QUIZ online, który czyni grę jeszcze bardziej emocjonującą, umożliwia bardzo skuteczną formę utrwalania wiedzy o życiu i dokonaniach Pawła Edmunda Strzeleckiego.

Dodatkowo, karty zostały przygotowane tak, aby rozgrywka mogła być prowadzona w dwóch językach: polskim i angielskim. Wierzymy, że dzięki temu zachęcimy do wspólnej rozrywki także członków Polonii i obcokrajowców, nie mówiących po Polsku. Gra może być także ciekawym uzupełnieniem nauki języka polskiego.

Wspieramy Polonię i Polaków za granicą

W ramach projektu Fundacja "Polskie Maki" nie tylko opracowała od podstaw grę "Paweł Edmund Strzelecki - podróż w nieznane". W ramach projektu gra została wydana w liczbie 1000 szt., które zostały przekazane przez Fundację bezpośrednio do organizacji polonijnych na całym świecie. Gra trafiła m.in. do Polonii w Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Niemczech, Kazachstanie. Łącznie gra trafiła do 484 odbiorców, w tym, organizacji polonijnych promujących polską kulturę i język, szkół polskich za granicą, szkół nauczających język polski, organizacji zrzeszających Polonię i Polaków za granicą, a także Instytutów Polskich.

Partnerzy projektu

Interaktywna gra karciana "Polskie Maki - Paweł Edmund Strzelecki" powstała w ramach projektu "Polskie Maki - Paweł Edmund Strzelecki - interaktywna gra karciana promująca wizerunek Polski w świecie" realizowanego przez Fundację „Polskie Maki” w ramach Otwartego Konkursu Ofert "Polonia i Polacy za Granicą 2023" (Numer konkursu: 1/2022/KPRM) ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Wartość dofinansowania: 110000 PLN. Całkowita wartość projektu: 173400 PLN. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

POLSKA FLAGA I GODŁO

Zabytkomania
interaktywna gra karciana

Promocja Polski wśród Polonii i Polaków za granicą

Projekt dotyczył stworzenia gry karcianej, której celem jest promowanie Polskę wśród członków Polonii i Polaków za granicą. Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, aby Polonia i Polacy za granicą, a w szczególności dzieci i młodzież, uzyskiwali "podczas zabawy" w sposób przystępny i atrakcyjny wiedzę o atrakcjach turystycznych w Polsce. Wybór typu obiektów, stanowiących tłogry w postaci zabytków pozwoli nie tylko umacniać w świadomości Polonii i Polaków za granicą Ojczyznę jako miejsce atrakcyjne turystycznie, ale także nawiązywać do polskiej historii. Dzięki temu, z jednej strony gracze poszerzają wiedzę o Polsce, a z drugiej, utrwalają postawę patriotyczną, utrzymując łączność z Ojczyzną. Gra kreuje postawę przywiązania do Polski i wpływa na chęć odwiedzin w Polsce przez członków Polonii oraz Polaków przebywających długoterminowo za granicą.

Wizualizacja gry Zabytkomania - przeszłość w Twoich rękach

Zasady gry

Gra została oparta na zasadach gry "MONOPOLY DEAL", która odniosła gigantyczny sukces na całym świecie. Fakt oparcia zasad gry "Zabytkomania - przeszłość w Twoich rękach" na uznanym koncepcie gwarantuje, że powstały produkt promujący Polskę i polskie zabytki wśród Polonii i Polaków za granicą będzie atrakcyjny, a dzieci, młodzież i dorośli będą chętnie grali w nową grę.

Wspieramy Polonię i Polaków za granicą

W ramach projektu Fundacja "Polskie Maki" nie tylko opracowała od podstaw grę "Zabytkomania - przeszłość w Twoich rękach". W ramach projektu gra została wydana w liczbie 500 szt., które zostały następnie przekazane przez Fundację bezpośrednio do organizacji polonijnych na całym świecie. Gra trafiła m.in. do Polonii w Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Niemczech, Kazachstanie. Łącznie gra trafiła do 461 odbiorców, w tym, organizacji polonijnych promujących polską kulturę i język, szkół polskich za granicą, szkół nauczających język polski, organizacji zrzeszających Polonię i Polaków za granicą.

Partnerzy projektu

Interaktywna gra karciana "Zabytkomania - przeszłość w Twoich rękach" powstała w ramach projektu "Polskie Maki - Poznaj Polskie Zabytki" - interaktywna gra dla Polonii realizowanego przez Fundację „Polskie Maki” w ramach Otwartego Konkursu Ofert "Polonia i Polacy za Granicą 2023" (Numer konkursu: 1/2022/KPRM) ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Wartość dofinansowania: 95000 PLN. Całkowita wartość projektu: 152900 PLN. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

POLSKA FLAGA I GODŁO

Pamięć o Zbrodni Katyńskiej na świecie

Pierwsza Mapa Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Jest to pierwszy portal tematyczny fundacji i pierwsze kompleksowe opracowanie miejsc upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej na całym świecie, które zostały zilustrowane i opisane w oparciu o interaktywne mapy.

W 2020 roku minęło 80 lat od tej okrutnej zbrodni, kiedy to w 1940 roku decyzją władz ZSRR wymordowano ponad 21 tysięcy Polaków, żołnierzy, oficerów, policjantów, pracowników administracji państwowej będących jeńcami wojennymi. Mimo skali tej zbrodni, przez 50 lat ZSRR skutecznie uniemożliwiał szerzenie prawdy, fałszując historię oraz blokując i utrudniając budowę pierwszych pomników i tablic pamięci poświęconych jej ofiarom.

Mimo bezwzględnych nacisków ZSRR, którym ulegały państwa zachodnie, siłą ducha narodu polskiego na mapie świata zaczęły powstawać pierwsze miejsca pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej, miejsca stanowiące przestrogę dla całego świata. Do końca lat 80 powstało ich zaledwie kilkanaście, a wartość ich była i jest bezcenna. Dzięki poświęceniu wielu bezimiennych Polaków, zaangażowanych przez lata w inicjatywy upamiętniające tę zbrodnię, pamięć o ofiarach przetrwała a prawda o oprawcach ujrzała światło dzienne.

W ramach interaktywnych map gromadzone są m.in. dane dotyczące historycznych miejsc pamięci, miejsc geograficznych nazwanych na cześć polskich odkrywców, pomniki i tablice pamięci, groby uznanych Polaków, polskie kościoły i parafie za granicą, polskie organizacje polonijne oraz wszelkiego typu instytucje działające na rzecz Polaków za granicą, przejawy aktualnej aktywności Polonii w obszarze kultury, nauki, sportu włącznie z aspektami życia codziennego takimi jak polskie sklepy czy eksperci w danej dziedzinie, jak dentyści, prawnicy czy tłumacze.

Nasze dziedzictwo narodowe

Celem portalu "Pamięć o Zbrodni Katyńskiej na Świecie" było zilustrowanie na mapach wszelkich miejsc pamięci, które powstały ku pamięci Zbrodni Katyńskiej. Są to przede wszystkim pomniki i tablice pamięci, a także, witraże, malowidła i inne dzieła sztuki. Galeria ma na celu docenienie wysiłku tysięcy Polaków, dzięki którym pamięć o tej zbrodni trafia do nowych pokoleń na całym świecie. Galeria ma być także drogowskazem dla Polonii i Polaków podróżujących po świecie, którym bliskie są spotkania z Polską historią i polskim dziedzictwem narodowym. Jest to budowania przez Fundację "Polskie Maki" nurtu "turystyki patriotycznej".

Projekt ma charakter "otwarty". Każdy, kto zna miejsca nieuwidocznione na mapach lub posiada dodatkowe informacje lub zdjęcia o tych, już oznaczonych na mapach, może przesłać te informacje do Redakcji Portalu na adres: katyn@polskiemaki.org. Niezależnie od tego, Fundacja "Polskie Maki" będzie aktualizować - w miarę możliwości kadrowych - portal, uzupełniając o nowe linki i zdjęcia.

Portal Katyn.PolskieMaki.org powstał dzięki zaangażowaniu i wsparciu licznych osób tak w Polsce jak i Polonii na całym świecie, wolontariuszy, przyjaciół Polski i "polskich spraw", którzy pomagali wyszukiwać lokalizacje, przekazywać interesujące fakty dotyczące przeszłości poszczególnych miejsc pamięci oraz kulis ich powstania.

Mapa: miejsca pamięci ZA GRANICĄ

Podczas realizacji projektu udało się zidentyfikować i opisać przeszło 120 miejsc pamięci poza Polską, w szczególności, tablice i pomniki katyńskie w USA, Kanadzie, Argentynie, Wielkiej Brytanii, RPA, Francji, Włoszech, Australii, Czechach, Węgrzech oraz oczywiście, Rosji, Ukrainie i Białorusi.

Mapa: miejsca pamięci w POLSCE

Dotychczas udało się zlokalizować na mapach przeszło 250 miejsc pamięci w całej Polsce związanych z upamiętnieniem Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Mapa: GEOGRAFIA ZBRODNI

W ramach projektu zilustrowane zostały na mapie obozy dla polskich jeńców wojennych w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie, miejsca egzekucji Polaków w Twerze, Katyniu, Charkowie oraz miejsca pochówku ofiar w Miednoje, Katyniu, Kijowie - Bykowni oraz Charkowie.

Partnerzy projektu

Portal Katyn.PolskieMaki.org powstał w ramach projektu „Pamięć o Zbrodni Katyńskiej na całym świecie” w 80 rocznicę decyzji o ludobójstwie (5 marca 2020 roku) realizowanego przez Fundację „Polskie Maki” w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt ten stanowi tematyczne uzupełnienie długofalowego projektu „Polski Świat ONLINE” – realizowanego przez Fundację „Polskie Maki”.

Patronat Honorowy nad Mapą Pamięci Zbrodni Katyńskiej objęło Muzeum Katyńskie w Warszawie.

Wojsko Polskie - logo Wojsko Polskie - logo MON - logo

O nas w mediach

Publikacje w Polsce

Opublikowanie Pierwszej Mapy Pamięci Zbrodni Katyńskiej na Świecie Katyn.PolskieMaki.org zostało odnotowane w licznych publikacjach medialnych w Polsce oraz za granicą.

Publikacje za granicą

Opublikowanie Pierwszej Mapy Pamięci Zbrodni Katyńskiej na Świecie Katyn.PolskiSwiat.online zostało odnotowane w licznych publikacjach medialnych w Polsce oraz za granicą.

Polski Świat online

Wszystko to, co polskie za granicą

Pierwsza w Polsce kompleksowa baza danych o historycznej i bieżącej aktywności Polonii i Polaków za granicą wraz z innowacyjnym portalem internetowym, którego sercem jest interaktywny zbiór map ilustrujących te dane, umożliwiający ich selekcję, wyszukiwanie oraz uzupełnianie przez każdego użytkownika.

Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie pełnej wiedzy o przejawach polskiej aktywności i udostępnienie jej w sposób atrakcyjny i użyteczny dla wszystkich użytkowników. Portal będzie również stanowił okno na świat dla lokalnych mediów polonijnych, przedrukowując najlepsze artykuły lokalne i udostępniając je czytelnikom na całym świecie.

W ramach interaktywnych map gromadzone są m.in. dane dotyczące historycznych miejsc pamięci, miejsc geograficznych nazwanych na cześć polskich odkrywców, pomniki i tablice pamięci, groby uznanych Polaków, polskie kościoły i parafie za granicą, polskie organizacje polonijne oraz wszelkiego typu instytucje działające na rzecz Polaków za granicą, przejawy aktualnej aktywności Polonii w obszarze kultury, nauki, sportu włącznie z aspektami życia codziennego takimi jak polskie sklepy czy eksperci w danej dziedzinie, jak dentyści, prawnicy czy tłumacze.

Każdy może być redaktorem

Zgłaszanie obiektów i edycja informacji o nich jest w Waszych rękach. Jest to pierwszy i jedyny tego typu projekt, który skierowany jest do odbiorców na całym świecie. Dodatkowo to sami zainteresowani dbają o zawartość portalu, dzięki czemu dane pozostają aktualne.

Dzięki kompleksowemu podejściu tworzymy unikalny obraz polskiej obecności w świecie, nigdzie wcześniej aktywności Polaków poza granicami Polski.

Dla Polonii i Polaków podróżujących za granicę

Dla nas wszystkich. Odbiorcami danych publikowanych na portalu są przedstawiciele Polonii i społeczności Polaków za granicą, Polacy przebywający czasowo za granicą, Polscy podróżnicy zainteresowani aspektami patriotycznymi podczas wyjazdów wakacyjnych oraz osoby w kraju, zainteresowane historią polskiej emigracji oraz dokonaniami Polaków na całym świecie, w tym środowiska uniwersyteckie.

Dołącz do nas

Zostań wolontariuszem

Zaangażuj się w pomoc fundacji, zostań wolontariuszem i razem z nami promuj polskie dokonania i polską kulturę na świecie. Mieszkasz na stałe za granicą? W Twojej okolicy na pewno są miejsca poświęcone polskiej kulturze. Podziel się z nami tą informacją, zrób zdjęcia i przekaż do nas. Masz więcej czasu i podobają się Tobie realizowane przez nas projekty? Zostań naszym współpracownikiem, zyskując tytuł lokalnego redaktora portalu Polski Świat ONLINE!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@polskiemaki.org

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania współpracy z wybranymi osobami.

Zgłoś się na praktyki studenckie

Buduj z nami Polski Świat! - w ramach praktyk studenckich powierzymy Ci odpowiedzialne zadania, a Ty zyskasz wiedzę i wartościowe doświadczenie współpracy w dynamicznym profesjonalnym zespole realizującym pionierskie przedsięwzięcie z obszaru innowacji społecznych. Pomóż nam poszerzać horyzonty świadomości polskiej kultury na świecie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kontakt@polskiemaki.org

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania współpracy z wybranymi osobami.

Wesprzyj nas

Fundacja Polskie Maki utrzymuje się dzięki Waszemu wparciu. Dziękujemy za to, że tak chętnie przyczyniacię się do promocji polskiej kultury na świecie. Wspierając Fundację, wspierasz PolskiSwiat.online, najbardziej ambitny projekt w obszarze innowacji społecznych w Polsce!

Fundacja Polskie Maki

FUNDACJA "POLSKIE MAKI"
ul. Modlińska 7, 05-135 Wieliszew, POLSKA
KRS 0000698336, REGON 368479003, NIP 5361930823
Statut Fundacji Polskie Maki (PDF)